Kan Ice redde Telia?

Morten EvjenBlogg, Jobb smart0 Comments

Vi lanserer noen tiltak som kanskje kan sørge for at Ice redder Telia sitt oppkjøp av konkurrenten Phonero.

Telias oppkjøp av konkurrenten Phonero ligger for tiden på bordet til Konkurransetilsynet (KT). Rett før jul kom KT med sine foreløpige konklusjoner i saken, og det var ingen julegave til selskapene. KT konkluderer nemlig med at oppkjøpet i betydelig grad vil hindre konkurransen i mobilmarkedet, og de varselet derfor inngrep mot oppkjøpet. Etter oppkjøpet vil Telia sammen med Telenor kontrollere over 95% av mobilmarkedet i Norge, og det kan derfor virke som konklusjonene til KT er korrekte.

Mobilmarkedet kan deles inn i to deler, hvor vi har ett sluttbrukermarked og ett grossistmarked. I sluttbrukermarkedet for bedrifter er det i dag 12 operatører som kjemper om kundenes gunst. I grossistmarkedet derimot er det i dag kun Telenor og Telia som er leverandører ettersom det bare er disse to som har mobilnett godt nok til å leie ut kapasitet til andre aktører. Myndighetene, med Nkom og KT i spissen, er ivrige forkjempere for at vi skal ha ett tredje mobilnett for å opprettholde konkurranse i markedet. Dette mobilnettet er det i dag Ice som bygger ut.

I sluttbrukermarkedet for bedrifter er Phonero og Telia henholdsvis nummer 2 og 3 etter Telenor, og disse tre har over 94% av markedet. Phonero har i mange år sørget for å gi Telenor og Telia hard konkurranse, og KT frykter at denne konkurransen vil bli borte ved ett oppkjøp. KT frykter videre at oppkjøpet kan medføre både høyere priser og dårligere service. Dette er en frykt som vi mener er berettiget.

I grossistmarkedet er alle operatører avhengig av å leie mobilnett av enten Telenor eller Telia. Selv Ice må leie tilgang til ett annet mobilnett (i dag Telia) for å sikre god nok dekning mens de bygger ut sitt eget mobilnett. De fleste, inkludert Phonero, leier i dag tilgang hos Telenor, mens resten leier hos Telia.

Den desidert største kunden i grossistmarkedet er Phonero med over 200 000 abonnement. Det at en så stor kunde som Phonero har mulighet til å bytte mellom Telenor og Telia skaper en viss konkurranse i grossistmarkedet. Ved ett oppkjøp vil selvfølgelig Phonero flytte alle sine kunder til Telia sitt nett, og konkurransen om disse kundene vil opphøre. Tilbake står man med ett markedet bestående av mange små operatører som hver for seg har liten forhandlingsmakt.

Ice er jokeren i det norske mobilmarkedet. For ikke bare skal Ice sørge for at vi får en balanse i sluttbrukermarkedet, men de kan også sørge for god konkurranse i grossistmarkedet. Men det er tøft å bygge ett eget mobilnett, og enda tøffere å bygge ett som er godt nok til å leie ut til andre. Ikke bare fordrer det mye penger å bygge selve nettet, men det krever også mye arbeid for å få teknologien til å fungere sømløst. Ta bare utfordringen med å flytte aktive samtaler fra eget mobilnett til Telia sitt nett der hvor Ice selv mangler dekning. Her er det mange tekniske, praktiske og økonomiske elementer å ta hensyn til.

I en kritisk fase i utbyggingen av ett konkurransedyktig tredje mobilnett trenger Ice all den hjelp de kan få, både fra myndigheter, fra lojale kunder som tror på økt konkurranse, men også fra konkurrenter. Og det er her Ice kan reise seg som en fugl Føniks og paradoksalt nok redde Telia.

For Telia er avhengig av å tilby tiltak som KT mener vil hjelpe til å beholde, og kanskje øke, konkurranse i mobilmarkedet for at oppkjøpet av Phonero skal bli godkjent. Men det er begrenset med tiltak Telia kan tilby som vil avhjelpe uten å gjøre oppkjøpet uinteressant. Telia kan selvfølgelig tilby fordelaktige grossistavtaler til alle operatører i markedet, men det vil jo heller sparke bena under Ice enn å hjelpe Ice. Telia kan jo også selge deler av sin kundeportefølje slik de gjorde for å få godkjent oppkjøpet av Tele2/OneCall i 2015, men det er de neppe interessert i å gjøre.

Det Telia derimot kan gjøre for å sikre tilfredstillende konkurranse i forbindelse med oppkjøpet av Phonero er å gi Ice vilkår som gjør at de raskt kan etablere seg som en reel leverandør i grossistmarkedet. Telia har allerede flere forpliktelser fra oppkjøpet av Tele2/OneCall, og nye vilkår må selvfølgelig gå utover og forbedre allerede inngåtte avtaler. Vilkårene kan bestå av mange ulike elementer, men hvis man skal være konkret kan det blant annet være:

  • meget attraktive betingelser for å leie tilgang til Telias mobilnett (nasjonal gjesting)
  • teknisk bistand som sørger for å eliminere eventuelle hindringer Ice måtte oppleve
  • bidrag til å begrense etableringshindringer gjennom for eksempel ett øremerket fond for å støtte aktører som vil etablere seg som grossistkunder hos Ice

Listen er selvfølgelig ikke uttømmende, og aktørene har helt sikkert skarpskodde advokater og rådgivere som blir behørlig kompensert for å komme opp med flere gode tiltak som kan sikre at Ice blir en reel aktør i grossistmarkedet.

Dette vil kanskje kunne redde konkurransen i markedet. Men om Ice har sett muligheten og smir mens jernet er varmt vites i ikke, ei heller om Telia er interessert i å sørge for økt konkurranse i mobilmarkedet. Uansett ligger initiativet hos markedsaktørene noen dager til før Konkurransetilsynet trekker sine endelige konklusjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *