Rådgivning


Mobilpolicy

Vi utarbeider en bedriftstilpasset mobilpolicy for dere slik at alle medarbeider kjenner til deres interne regelverk knyttet til mobilbruk.

Mobilitetstrategi

Vi hjelper dere med å utarbeide en strategi som gjør at dere kan arbeide mer effektivt og utnytte løsninger som er tilgjengelig.

Analyse

Vi er uavhengige og kjenner markedet meget godt. Vi kan hjelpe dere med analyser knyttet til valg av løsninger og leverandører.


La oss ta en prat